cofnięcie darowizny

Sprawy finansowe są uznawane za najbardziej delikatne, specyficzne i trudne. Dzieje się tak w szczególności, gdy w grę wchodzą najbliżsi oraz rodzina. Z tego powodu wszelkiego rodzaju komplikacje majątkowe bardzo często kończą się w sądzie. Co musi się jednak wydarzyć, aby sąd przyjął pozew i rozpoczął stosowne postępowanie? Na to pytanie odpowiemy w naszym dzisiejszym artykule.

Darowizna – kiedy iść do sądu?

Darowizna to dobrowolne przekazanie określonego majątku na rzecz drugiej osoby. Środki te muszą jednak pochodzić z prywatnego majątku darczyńcy. Kodeks cywilny zakłada sytuacje, w których możliwe jest całkowite cofnięcie darowizny. Zdarza się jednak, że osoby obdarowane nie zgadzają się z wolą darczyńcy i sprawa trafia do sali sądowej. Darowiznę można bowiem cofnąć tylko w wyniku konkretnych wydarzeń, takich jak rażąca niewdzięczność obdarowanego względem darczyńcy (np. zaniechanie pomocy w przypadku poważnej choroby) czy znaczne pogorszenie się sytuacji majątkowej darczyńcy. Ten rodzaj odwołania darowizny może jednak być uznany tylko w sytuacji, gdy nie została ona jeszcze przekazana. Prawo w tym zakresie skonstruowane jest dość jasno, jednak mimo wszystko zakłada możliwość wystąpienia sytuacji wyjątkowych. Darczyńca może bowiem wnieść do sądu wniosek o rozpatrzenie podejrzenia, że obdarowany przeznaczył bądź planuje przeznaczyć otrzymane środki na cele niezgodne z obowiązującym prawem.

Cofnięcie darowizny może być również zainicjowanie przez spadkobierców w przypadku śmierci darczyńcy. Tego typu sprawy również bywają dość skomplikowane i często kończą się w sądzie.

Odrzucenie spadku i zrzeczenie się dziedziczenia

Kolejna sprawa majątkowa, która często rozstrzygana jest na sali rozpraw, to zrzeczenie się dziedziczenia lub odrzucenie spadku. Warto jednocześnie nadmienić, że nie są to w świetle prawa pojęcia tożsame. Obie kwestie mają co prawda podobny cel, którym jest nieotrzymanie spadku. Różnią się jednak pod kątem wymaganej formy oświadczenia, wpływu czynności na sytuację dzieci i wnuków, czasu podjęcia działania oraz trwałości czynności. W niektórych sytuacjach wystarczy jedynie oświadczenie złożone przed Notariuszem, jednak stopień skomplikowania tego rodzaju spraw majątkowych bardzo często sprawia, że do gry musi wejść sąd.

Sprawy majątkowe niejednokrotnie bywają trudne i bolesne, szczególnie jeśli dotyczą osoby zmarłej bądź najbliższej rodziny. Warto jednak pamiętać, że proces sądowy zawsze powinien być ostatecznością, jeśli nie ma najmniejszej nadziei na polubowne rozwiązanie problemu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here