ISO 22000

Wiele przedsiębiorstw specjalizujących się w produkcji i przetwarzaniu żywności pragnie wprowadzić system jakości ISO 22000, będący najważniejszym zespołem norm jakościowych. Jego wdrożenie jest sprawą dość wymagającą, jednak coraz więcej polskich przedsiębiorstw decyduje się na ten krok. Poniżej rozwijamy ten temat oraz podpowiadamy jak doprowadzić do wdrożenia norm ISO 22000, które zakończy się sukcesem i przyznaniem certyfikatu jakości. 

System ISO 22000 i jego wdrażanie 

Wdrożenie systemu ISO 22000 wymaga kontaktu ze specjalistycznymi pośrednikami, którzy pomogą opracować cały plan od początku do końca. W trakcie poszukiwania kontrahenta warto zwrócić uwagę, czy jego działania będą zgodne z normami GHP oraz GMP, dotyczącymi wysokiego poziomu higieny oraz optymalizacji produkcji. Są to systemy kontroli środowiska pracy i zachodzących w nich procesów, w odniesieniu do branży żywnościowej. Również zgodność z normami HACCP będzie dużym atutem. 

System ISO 22000 wdraża się w kilku etapach. Rozpoczyna się od dokładnej analizy profilu działalności i wszystkich procesów zachodzących w danym przedsiębiorstwie. Dotyczy to zarówno procesów zautomatyzowanych, jak i tych wykonywanych przez pracowników. Na postawie analiz przedstawia się propozycje zmian, gwarantujących pełną zgodność z normami ISO 22000. 

Nieodłącznym etapem jest także przeprowadzenie szkolenia pracowników, zarówno kadry kierowniczej jak i wykonawców na poszczególnych stanowiskach. Szkolenia obejmują także informacje z zakresu prawa żywnościowego oraz norm i wymogów jakościowych. Kluczowym zyskiem dla Twojego przedsiębiorstwa będzie uświadomienie wszystkim pracownikom wartości i znaczenia wprowadzanych zmian. 

Na każdym etapie realizacji systemu ISO 22000 należy też prowadzić szczegółową dokumentację wszystkich nowych procedur oraz wprowadzanych nowych rozwiązań. Będzie ona stanowić formalną podstawę dla dalszych starań w kierunku przyznania certyfikatu jakościowego. 

ISO 22000 w skrócie 

Planowanie realizacji ISO 22000 wymaga uwzględnienia i opisania wielu procesów i działań. Kluczowe jest określenie pożądanych właściwości wyrobów – surowców, wyrobów gotowych, sposobów wykorzystania poszczególnych produktów. Istotne jest też sprowadzenie wszystkich procesów do postaci schematu. Etapem kluczowym jest analiza problemów, określenie akceptowalnych poziomów jakości oraz oszacowanie ryzyka wystąpienia zagrożeń. Zazwyczaj obejmuje też wybór i ocenę potencjalnych środków zapobiegawczych oraz wybór wstępnych programów operacyjnych. 

Finalizacja wdrażania ISO 22000 

Wśród procedur wdrażania znajduje się audyt, którego wstępne przeprowadzenie pozwala na scharakteryzowanie potrzeb i statusu przedsiębiorstwa. Audyt certyfikacyjny jest oparty na ocenie systemu zarządzania pod kątem jego zgodności z wymaganymi standardami. W razie pozytywnego spełnienia wszelkich wymogów audyt kończy się wydaniem certyfikatu jakości. W przypadku negatywnego rezultatu audytu konieczne może okazać się wprowadzenie dalszych działań korygujących względem dotychczasowych rozwiązań. 

By uniknąć problemów z wdrażaniem norm, warto korzystać z pomocy wyłącznie zaufanych i doświadczonych kontrahentów. Polecamy zwłaszcza certyfikat ISO 22000 – GCS Quality, firmy obsługującej liczne polskie przedsiębiorstwa specjalizujące się w obróbce produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here