Przez internet

Oprócz odsetek tradycyjnych, które są nieodłączną częścią każdego długu możemy spotkać się z odsetkami, które są naliczane za opóźnienie w spłacaniu zobowiązania finansowego zasadniczego i to jest jeszcze poważniejszy problem, takie kwoty mogą być duże a przede wszystkim rosną bardzo szybko. Specjaliści określają odsetki jako dług uboczny. Pożyczka i kredyt są długiem zasadniczym, który zaciągający zobowiązanie finansowe musi w całości spłacić. Jednak bank lub inna instytucja finansowa po prostu nie miałaby żadnego interesu, żeby nam pieniądze pożyczać, gdyby właśnie nie zysk z odsetek. Stanowią one dla pożyczkodawcy nie tylko wynagrodzenie poniesionych kosztów, ale i potężny zysk (szczególnie jeśli mowa o parabankach). Oczywiście tylko wtedy, kiedy dłużnik regularnie zadłużenie spłaca. W innym przypadku, dla banku zaczyna się procedura, która jest dodatkowym problemem i może wydłużyć okres, kiedy dług i dodatkowe odsetki wrócą do pożyczającego. Ostatecznie, zawsze tak się dzieje w tej lub innej formie. Odsetki od pożyczki – co o nich wiemy? O odsetkach mówi się, że mają charakter akcesoryjny. Oznacza to, że nie musimy odsetek płacić, jeśli nie zaciągnęliśmy zobowiązania kredytu lub pożyczki głównego. Jednak, nawet jeśli dług główny spłacimy, to i tak nasze zobowiązanie nie wygaśnie. Pożyczkodawca ma prawo dochodzić swoich praw nawet w sądzie. Z chwilą, kiedy podjęliśmy zobowiązanie zadłużeniowe, to obie formy (dług główny i akcesoryjny) muszą być uregulowane i spłacone co do grosza. W Kodeksie Cywilnym pojawia się przepis, który reguluje naliczanie odsetek karnych. Okazuje się, że pożyczkodawca ma prawo takie odsetki naliczyć nawet wtedy, kiedy nie poniósł żadnego uszczerbku w wyniku wystąpienia opóźnienia, a samo opóźnienie nie wynikało z winy pożyczkobiorcy. Odsetki, w chwili ich powstania, stają się niezależne od długu głównego. Mają one charakter okresowy i zgodnie z zasadą ulegają przedawnieniu po trzech latach. Dotyczy to wszystkich rodzajów odsetek. Jeśli jednak wierzyciel uzyska prawomocne orzeczenie sądowe o wymagalne odsetki, termin ich wypłaty upływa po sześciu latach. Pożyczkodawcy od czasu do czasu mają problem z odzyskaniem swoich pieniędzy i naturalnie z odzyskaniem naliczonych odsetek. Co robić w takiej sytuacji? Banki i instytucje pozabankowe mają określone procedury, które uruchamiają, kiedy do takich sytuacji dochodzi. Jeśli nie ma możliwości odzyskania pożyczonej kwoty w sposób zgodny z bankowymi procedurami, może zapaść decyzja o oddaniu sprawy do windykacji, czyli przymusowego ściągnięcia wierzytelności. Firma windykacyjna zaczyna od wystosowania tzw. noty odsetkowej. Jest to pierwsze pismo, w którym żąda się spłacenia zobowiązania i odsetek. W taki sposób zaczyna się bardzo ciężki proces dla obu stron, który wymaga sporo zaangażowania i do tego jest kosztowny. Dlatego nie ma się co dziwić, że pożyczkodawca stara się przeprowadzić go w sposób skuteczny i szybki. Banki i firmy pożyczkowe posiadają w swoich strukturach komórki windykacyjne, ewentualnie wynajmują wyspecjalizowane firmy, które zajmują się odzyskaniem nie tylko samego długu, ale też i odsetek.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here